Jedziemy na wycieczkę! 

Wycieczki towarzyszą nam przez całe życie. To dzięki nim regenerujemy siły, poznajemy otoczenie, kształtujemy własną postawę społeczno-moralną, patriotyczną i estetyczną. Gminny Ośrodek Kultury, Sporty i Rekreacji w Goworowie, aby wpłynąć na wyrabianie właściwego stosunku do otoczenia, odczuwanie jego piękna organizuje wiele inicjatyw krajoznawczych. Na jedną z nich zaprasza mieszkańców gminy Goworowo oraz mieszkańców gminy Czerwin. POZNAJ TATRY i ZACHWYĆ SIĘ ICH PIĘKNEM! 

Oto nasza propozycja udziału w wycieczce krajoznawczej.

Dokąd?

Hala Gąsienicowa, Wielka Krokiew, Dolina Pięciu Stawów i dla chętnych Morskie Oko, Zakopane; Krupówki lub/w zależności od ilości chętnych wyjazd na Słowację do Jaskini Bielskiej, Łagiewniki Sanktuarium.

Kiedy?

8 - 10 września 2017 r. 

Koszt?

400 zł, w cenie: przejazd, ubezpieczenie, wyżywienie, nocleg, bilety wstępu, usługa przewodnicka.

Zapisy i informacje?

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, tel. 29 76 15 246