Tradycją Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwinie stała się coroczna integracja łącząca mieszkańców gminy podczas Rodzinnego Rajdu Rowerowego, który jednocześnie pozwana na promocję aktywnego wypoczynku w rodzinnym gronie oraz podziwiania pięknych krajobrazów gminy.

Tegoroczna trasa przedstawiała się następująco: Start - Czerwin , ul Szkolna i dalej przez miejscowości Grodzisk, Dzwonek, Gucin, Suchcice, Chruśnice, Skarżyn, Gocły, Damiany, Malinowo, Seroczyn, Laski, - Meta Czerwin, ul. Wolności. W tym trasa roku mierzyła ok. 30 km.  Podczas  rajdu w miejscowości Laski miłośnicy dwóch kółek integrowali się przy wspólnym ognisku zorganizowanym przez stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Laskach, na którym Pan Mirosław Augustyniak sprawił niespodziankę losując rower oraz rozdając małe upominki. Wójt ufundował prezent dla  najstarszego uczestnika rajdu, zaś Rada Gminy dla najmłodszego uczestnika. Każde dziecko biorące udział w wydarzeniu otrzymało upominek, którego sponsorem był Gminny Ośrodek Kultury w Czerwienie.

Rosnąca frekwencja mieszkańców pozwala mieć nadzieję, że Rodzinny Rajd Rowerowy na stałe zagości w kalendarzu imprez Gminy Czerwin. W tegorocznym rajdzie w dniu 3 czerwca udział wzięło 70 osób.

Dziękujemy bardzo za pomoc w organizacji ogniska Kołu Gospodyń Wiejskich w Laskach, za zabezpieczeniu rajdu dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwinie oraz Policji w Czerwinie. Także wielkie podziękowania dla sponsorów Pana Mirosława Augustyniaka, Wójta Gminy Czerwin Pana Ryszarda Gocłowskiego oraz Rady Gminy Czerwin.