Kółko Teatralne

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA TEATRALNEGO

 

Cele: przygotowanie obrzędowych i innych widowisk scenicznych i plenerowych oraz oprawa   artystyczna okolicznościowych uroczystości w gminie. Członkowie Koła mieli możliwość rozwoju swoich umiejętności aktorskich , recytatorskich i tanecznych, poprzez kształcenie językowe, doskonalenie dykcji i siły głosu, doskonalenie pamięci słuchowej i wzrokowej, pracę nad ruchem scenicznym. Zajęcia w Kole odegrały nieprzeciętną rolę w kształtowaniu wyobraźni zarówno członków, jak i odbiorców ich pracy.