2303 laris 800x800 1 auto 1600x800Zapraszamy na kolejną edycję Letniej Akademii Rękodzieła i Sztuki, która odbędzie się w pięknym miejscu – Łucznica. Jeżeli interesujesz się rękodziełem, poszukujesz natchnienia oraz wrażliwych i twórczych osób wokół siebie, ten cykl szkoleniowy jest właśnie dla Ciebie.

Zainteresowani mogą wziąć udział w jednym z trzech kursów rękodzieła:

- makrama

- batik

- ceramika

oraz w wydarzeniach dodatkowych odbywających się podczas Letniej Akademii (wieczory filmowe, wieczory tematyczne, wypał jamowy połączony z ogniskiem, wypiek chleba, wernisaż).

Letnia Akademia Rękodzieła i Sztuki zrealizowana jest we współpracy merytorycznej i technicznej ze Stowarzyszeniem Akademia Łucznica.

Kursy Letniej Akademii skierowane są do:

  • osób, które chciałyby poznać i włączyć rękodzieło jako nową formę pracy do  programu zajęć edukacji artystycznej, które prowadzą;
  • osób, które chcą poznać zasady tworzenia pracowni rękodzieła artystycznego, sposób jej wyposażenia w sprzęt, narzędzia i materiał; metody i bhp pracy;
  • osób, które poszukują inspiracji w rękodziele artystycznym do realizacji nowych projektów kulturalnych.

Dlaczego warto?

Uczestnicy i uczestniczki szkoleń otrzymają dokumenty potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych kursanta w dziedzinie rzemiosła artystycznego:

  • realizowanego w ramach Letniej Akademii organizowanej przez NCK zaświadczające o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych  w dziedzinie rzemiosła artystycznego, zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148),
  • zaświadczenie o udziale w Letniej Akademii Rękodzieła i Sztuki realizowanej w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kadra Kultury (dla wszystkich kursów).

Cele Letniej Akademii:

  • wzmocnienie kompetencji kadr kultury dotyczących rękodzieła artystycznego,
  • przekazanie wiedzy na temat tworzenia pracowni edukacji artystycznych i rękodzieła w społecznościach lokalnych,
  • stworzenie przestrzeni do rozmów, spotkań, dyskusji i warsztatów wokół  tematu znaczenia dziedzictwa rękodzieła artystycznego w społecznościach lokalnych