gok

Gminny Ośrodek Kultury w Czerwinie w ramach udziału w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie ostrołęckim” otrzymał na własność 3 laptopy i 3 tablety ,które posłużą nam do rozszerzenia naszej oferty oraz prowadzenia atrakcyjnych i przyszłościowych zajęć dla dzieci i młodzieży z naszej Gminy.

„Sieć na kulturę” to projekt skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat, którego celem jest rozwijanie kompetencji cyfrowych poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć.

Realizując projekt pracownicy GOK przeprowadzili 62 godziny bezpłatnego szkolenia dla 12 dzieci z naszego terenu. Tematem zajęć były „ Kompetencje medialne”. Realizacja projektu przyczyniła się do rozwoju zainteresowań i jednocześnie wyposażyła uczestników szkoleń w przydatną wiedzę.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Realizator projektu: Fundacja Zrównoważonego Rozwoju

logo.png

 

 

komputery