Szanowni Państwo,

Informuję, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" organizuje konkurs kulinarny pt.: "Złap ten smak - czyli poznawanie tradycyjnych potraw zaściankowej kuchni - II edycja", który realizowany jest w ramach projektu "Kompetencje Społeczne - II".

Złap ten smak

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, sołectw i innych grup nieformalnych  z obszaru działania LGD, czyli gmin: Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie i Troszyn. 

Celem konkursu jest wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie oferty edukacyjnej dla przedstawicieli organizacji i grup z sektora społecznego, który przyczyni się do wzrostu wiedzy u uczestników i odbiorców publikacji w zakresie historii i tradycji kulinarnej obszaru LGD, jako produktu/ narzędzia do aktywizacji lokalnych społeczności.

W ramach zadania:

  • uczestnicy konkursu przygotują tradycyjne, lokalne potrawy z obszaru działania LGD;
  • w dniu 31/05/2022 r. zostanie zorganizowane uroczyste rozstrzygnięcie konkursu;
  • zostanie wydana publikacja.

Formularz zgłoszeniowy – przejdź

DO POBRANIA: Regulamin