1460x616

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice

Od 15 maja do 28 maja

  • możliwość realizowania zadań edukacyjnych i animacyjnych na otwartym powietrzu pod następującymi warunkami:
  • udział nie więcej niż 15 osób;
  • zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami;
  • zapewnienie, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

Od 29 maja

  • możliwość realizowania zadań edukacyjnych i animacyjnych w pomieszczeniach, pod następującymi warunkami:
  • udział nie więcej niż 15 osób;
  • zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami;
  • zapewnienie, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa
  • zapewnienie, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

Prowadzenie działalności wystawienniczej – zgodnie z harmonogramem dla muzeów i galerii sztuki.

Prowadzenie działalności związanej z projekcją filmów – zgodnie z harmonogramem dla kin.

Więcej na https://www.gov.pl/web/kulturaisport/harmonogram-znoszenia-obostrzen-w-obszarze-kultury