ZDJECIA 1

17 grudnia komisja konkursowa w składzie :

  1. Magdalena Mierzejewska
  2. Edyta Rybaczyk - Damiańska
  3. Jadwiga Kowalczyk

Biorąc pod uwagę kryteria określone w regulaminie t.j zgodność z  tematem; pomysłowość i oryginalność formy; estetyka wykonania, format pracy: maksymalnie A5 wyłoniła zwycięzców:

I grupa kasa I-III

  1. Miejsce – Aurelia Wiśniewska
  2. Miejsce – Gabriela Chojnicka
  3. Miejsce – Zuzanna Grabowska

Wyróżnienia/nagroda specjalna – Laura Płóciennik, Emilia Suska, Aleksandra Michalak, Magdalena Nowicka.

II grupa klasa - IV-VIII

  1. Miejsce - Jakub Chojnicki
  2. Miejsce -Dominika Mierzejewska
  3. Miejsce- Julia Kaczmarczyk

Wyróżnienia/ nagroda specjalna – Emilia Podbielska

NAGRODA SPECJALNA - prace zostaną jako promocyjna kartka Świąteczna (z podaniem imienia i nazwiska autora) rozesłane z życzeniami świątecznymi przez Gminny Ośrodek Kultury w Czerwinie do osób i instytucji współpracujących z GOK.

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie zapraszamy do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwinie w dniu 21 i 22 grudnia 2020r. po odbiór nagród.

Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w konkursie.