W związku z drugą falą pandemii i podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zdecydował o czasowym zamknięciu do 29 listopada 2020 r. instytucji kultury, w związku z tym Gminny Ośrodek Kultury w Czerwinie odwołuje wszystkie wydarzenia i zajęcia  organizowane na terenie placówki.